MĚSTO BÍLOVEC 2018-2027

Milí občané města Bílovce

V tomto týdnu se v městské knihovně na Slezském náměstí koná velmi významná a pro budoucnost města zásadně ovlivňující ZASEDÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN! Ovlivní plánování a směr města, až do roku 2027.

Jen vy občané města Bílovec máte možnost ovlivnit svou účastí toto nezvratné rozhodnutí. Zasedání pracovních skupin je veřejné a o konečném výsledku rozhodují občané Bílovce, kteří se účastní těchto zasedání!

Přijďte naplánovat budoucnost města a svým názorem ho zásadně změnit, podpořit, vyvrátit anebo navrhnout to co za vás jinak udělají ostatní občané, kteří mají zájem v této věci komunikovat. Není nás mnoho a na svých prstech bych je mohl spočítat…

Budoucnost je v naších rukách, město Bílovec potřebuje znát VÁŠ názor!

Tyto pracovní skupiny ovlivní budoucnost města. Jedná se o vzájemnou názorovou debatu občanů s členy vedení města a vedoucími pracovníky městského úřadu. Význam těchto pracovních skupin je podobný a zásadně ovlivní život občanů podobně jako nedávné rozhodování o prodeji průmyslové zóny dětskému zábavnému vnitřnímu INDOORPARKU PLOPSA.

Můžeme zásadně ovlivnit demografický vývoj a úroveň života ve městě.

Na základě demografického vývoje lze předpokládat, že v příštích 18 letech bude
docházet k poklesu a stárnutí obyvatel. Dle prognózy může v roce 2027
poklesnout počet obyvatel na 7 196 osob, přičemž v roce 2036 může tento pokles představovat
dalších 378 osob. Počet obyvatel města Bílovce se tak může snížit ze současné hodnoty 7 415 na
6 780 v roce 2036.

Termíny pro veřejné zasedání pracovních skupin pro rozvoj města na období 2018-2027:

Pracovní skupina Řízení a správa města

Výkon veřejné správy, efektivní hospodaření města, marketing města – komunikace s obyvateli a dalšími subjekty.
2. jednání: pondělí 19. 3. 2018, 14:00 hod. (účast 15 občanů)
3. jednání: středa 4. 4. 2018, 14:00 hod.

Pracovní skupina Kvalita života obyvatel

Vzdělávání, sociální oblast, zdravotnické služby, bezpečnost obyvatel, bydlení.
2. jednání: pondělí 19. 3. 2018, 16:00 hod. (účast 16 občanů)
3. jednání: středa 4. 4. 2018, 16:00 hod.

Pracovní skupina Rozvoj území

Územní rozvoj – podmínky pro výstavbu, příprava strategicky významných rozvojových lokalit, životní prostředí, technická infrastruktura, doprava, podpora podnikání.
2. jednání: čtvrtek 22. 3. 2018, 14:00 hod.
3. jednání: čtvrtek 5. 4. 2018, 14:00 hod.

Pracovní skupina Volnočasové aktivity a cestovní ruch

Kultura, sport, volnočasové aktivity, cestovní ruch.
2. jednání: čtvrtek 22. 3. 2018, 16:00 hod.
3. jednání: čtvrtek 5. 4. 2018, 16:00 hod.

 

Celá studie, ze které vychází plánovaní rozvoje města pro období 2018-2027 

Studii naleznete ZDE