DOMŮ

Bílovec má před sebou „novou“ otázku?

K jakým účelům bude využívaná průmyslová zóna?

15.2.2018 na zastupitelstvu města, nebyl schválen žádný podnikatelský záměr

u pozemků p. č. 2529/2 a p. č. 2529/3, p. č. 772/4 a p. č. 772/3 v k.ú. Bílovec-město.

CO DÁL?

Pozemky jsou volné a čekají na nového majitele.

Víte, znáte, jste:

investor a máte o tyto pozemky zájem?

Kontaktujte město Bílovec a nabídněte jim svůj podnikatelský záměr:

epodatelna@bilovec.cz